NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ – ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Ngành Kỹ thuật ô tô là ngành Kỹ thuật công nghệ cao, bao gồm kiến thức của các ngành như cơ khí, chế tạo, cơ điện tử, vật liệu công nghệ cao Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô trường Đại học Thủy Lợi theo phương pháp tiếp cận CDIO, đó là : Hình thành ý tưởng – Thiết kế – Triển khai – Vận hành, để đào tạo ra những kỹ sư đáp ứng tốt các công việc trong ngành ô tô, với mục tiêu học tập: Học để biết – Học để trưởng thành – Học để chung sống – Học để làm

 

Tin Liên Quan